2 responses to “Using T4 Templates to extend your Entity Framework classes”

  1. Konstrukcja modułowej aplikacji w MVC z wykorzystaniem Areas oraz IOC | HeadChannel Blog

    […] Inną rzeczą z którą mogłem się zapoznać w trakcie DD są template’y T4 używane do autogenerowania kodu – miedzy innymi T4 jest wykorzystany do tworzenia klasy dbcontextu i klas POCO dla EF w podejsciu “database first”. Odpowiednio modyfikując template’y T4 udało mi się wymusić aby klasy POCO generowane przez EF implementowały odpowiednie interface’y lub klasy bazowe. Jeśli chcecie się bliżej zapoznać z T4 zapraszam tu i tu. […]

  2. Believe2014

    Alternatively, you can download my project on Codeplex. I have a working example that you can copy.
    https://entityinterfacegenerator.codeplex.com/

Leave a Reply